FAQs Complain Problems

समाचार

७८/७९

कर्मचारीहरुको हाजिरको प्रतिलिपि र राजस्व भौचर बुझाउने बारे ।

उपस्थित भईदिने बारे।

भक्तानी बन्द सम्बन्धमा ।

स्वयंसेवी गणक पदको प्रयोगात्मक तथा अन्तर्वार्ता परीक्षा हुने सम्बन्धि सूचना प्रकाशित गरिएको बारे ।

सेवा करार पदपूर्ती सम्बन्धी सूचना ।