FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को तृतिय चौमासिक सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभग्राही सूची ७६/७७ Monday, July 27, 2020 - 13:45 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को तृतिय चौमासिक सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभग्राही सूची
आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को दोस्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभग्राही सूची ७६/७७ Monday, July 27, 2020 - 13:44 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को दोस्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभग्राही सूची
आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को प्रथम चौमासिक सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभग्राही सूची ७६/७७ Monday, July 27, 2020 - 13:44 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को प्रथम चौमासिक सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभग्राही सूची
आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को तृतिय चौमासिक सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभग्राही सूची ७५/७६ Monday, July 27, 2020 - 13:43 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को तृतिय चौमासिक सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभग्राही सूची
आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को दोस्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभग्राही सूची ७५/७६ Monday, July 27, 2020 - 13:40 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को दोस्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभग्राही सूची
आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को प्रथम चौमासिक सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभग्राही सूची ७५/७६ Monday, July 27, 2020 - 13:38 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को प्रथम चौमासिक सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभग्राही सूची
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ काे सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभग्राही सूची ७४/७५ Monday, March 19, 2018 - 19:16 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ काे सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभग्राही सूची