FAQs Complain Problems

Mahakali River

Read More

कर्मचारीहरुको हाजिरको प्रतिलिपि र राजस्व भौचर बुझाउने बारे ।

उपस्थित भईदिने बारे।

भक्तानी बन्द सम्बन्धमा ।

स्वयंसेवी गणक पदको प्रयोगात्मक तथा अन्तर्वार्ता परीक्षा हुने सम्बन्धि सूचना प्रकाशित गरिएको बारे ।

सेवा करार पदपूर्ती सम्बन्धी सूचना ।

जन प्रतिनिधि

Gorakh Bahadur Chand
अध्यक्ष
9868772949
Bina Bhatt
उपाध्यक्ष
9749097428, 985-8742222

कर्मचारी

photo
नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
9858784000
Manoj Joshi
सूचना प्रविधि अधिकृत
9858783562
स्वास्थ्य संयोजक
९८६८८७३२४३
Sandhya Joshi
रोजगार संयोजक (शाखा अधिकृत)
9843592619

Pancheshwor Map

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- साेही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पन्जिकधिकारी/वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वार्ड कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-
 •  
सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वार्ड अध्यक्ष /वार्ड सदश्य /वार्ड सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वार्ड कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-
 • १. निबेदन पत्र ।
 • २. मृतकको नागरिकता र सूचना दिन आउनेको नागरिकता ।
 • ३. मृतक संग सम्बन्ध जोडिने प्रमाण पत्र ।
 • ४. अविवाहित मृतकको हकमा स्थानीय सर्जमिन पत्र ।
 • ५. मृतकको नागरिकता नभएमा स्थानीय सर्जमिन पत्र ।
 • ६. सूचना दिने व्यक्तिको नागरिकता नभएमा स्थानीय सर्जमिन पत्र ।
सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- सोहि दिन ,सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वार्ड अध्यक्ष /वार्ड सदश्य /वार्ड सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वार्ड कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-
 • १. निबेदन पत्र।
 • २. दुलाह -दुलहीको नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी।
 • ३. दुलहीको नागरिकता नभए बाबु वा दाजु भाईको नागरिकताको प्रतिलिपी।
 • ४. चालु आ.व.सम्मको मालपोत र घर जग्गा वा एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिद।

जानकारी