FAQs Complain Problems

Mahakali River

Read More

परीक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धमा

सूचना ! सूचना !! सूचना !!!

पञ्चेश्वर गाउँपलिका द्वारा विज्ञापन गरिएका विभिन्न पदहरुको परीक्षा कार्यक्रम तपसिल बमोजिम रहेको व्यहोरा सम्बन्धित सबैका लागि जानकारी गराइन्छ ।

तपसिल:

कार्यालय सहयोगीको पाठ्यक्रम

कार्यालय सहयोगीको पाठ्यक्रम:

पञ्चेश्वर गाँउपलिका परीक्षा समिति द्वारा निर्धारण गरिएको कार्यालय सहयोगीको पाठ्यक्रम ।

INVITATION FOR SEALED QUOTATION NOTICE

आकश्मिक सेवा बाहेक अन्य सबै सेवहरु बन्द गरिएको सूचना

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

सूचना तथा समाचार

 • मिति: 10/10/2020 - 13:32
  सूचना ! सूचना !! सूचना !!! पञ्चेश्वर गाउँपलिका द्वारा विज्ञापन गरिएका विभिन्न पदहरुको परीक्षा कार्यक्रम तपसिल बमोजिम रहेको व्यहोरा सम्बन्धित सबैका लागि जानकारी गराइन्छ । तपसिल: सि.नं.       ...

जन प्रतिनिधि

Gorakh Bahadur Chand
अध्यक्ष
9868772949
Bina Bhatt
उपाध्यक्ष
9749097428, 985-8742222

कर्मचारी

Rupesh Kumar Sharma Baral
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
9858784000
Dipendra Ghatal
सूचना प्रविधि अधिकृत
9843141546
Bhuwan Bag
सिभिल इन्जिनियर
9848719246
Tej Prakash Upadhayay
सूचना अधिकारी

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- साेही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पन्जिकधिकारी/वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वार्ड कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-
 •  
सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वार्ड अध्यक्ष /वार्ड सदश्य /वार्ड सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वार्ड कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-
 • १. निबेदन पत्र ।
 • २. मृतकको नागरिकता र सूचना दिन आउनेको नागरिकता ।
 • ३. मृतक संग सम्बन्ध जोडिने प्रमाण पत्र ।
 • ४. अविवाहित मृतकको हकमा स्थानीय सर्जमिन पत्र ।
 • ५. मृतकको नागरिकता नभएमा स्थानीय सर्जमिन पत्र ।
 • ६. सूचना दिने व्यक्तिको नागरिकता नभएमा स्थानीय सर्जमिन पत्र ।
सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- सोहि दिन ,सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वार्ड अध्यक्ष /वार्ड सदश्य /वार्ड सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वार्ड कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-
 • १. निबेदन पत्र।
 • २. दुलाह -दुलहीको नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी।
 • ३. दुलहीको नागरिकता नभए बाबु वा दाजु भाईको नागरिकताको प्रतिलिपी।
 • ४. चालु आ.व.सम्मको मालपोत र घर जग्गा वा एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिद।