FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७ ७७/७८ 06/03/2022 - 10:48 PDF icon निर्देशिका २०७७
पञ्चेश्व गाउँपालिकामा जलसोतको सम्वन्धमा व्यवथा गर्न वनेको ऐन २०७७ ७७/७८ 07/26/2020 - 09:14 PDF icon पञ्चेश्व गाउँपालिकामा जलसोतको सम्वन्धमा व्यवथा गर्न वनेको ऐन २०७७
खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७ ७७/७८ 07/26/2020 - 09:13 PDF icon खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७
मर्यादित महिनावारी व्यवस्थापन निर्देशिका ७७/७८ 07/26/2020 - 09:12 PDF icon मर्यादित महिनावारी व्यवस्थापन निर्देशिका
पञ्चेश्वर गाउँपालिकामा जलस्रोतको सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको नियमावलि २०७६ ७७/७८ 07/26/2020 - 09:09 PDF icon पञ्चेश्वर गाउँपालिकामा जलस्रोतको सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको नियमावलि २०७६
स्थानीय न्यायिक समितिको कार्य सम्पादन नियमावली २०७६ ७७/७८ 07/26/2020 - 08:46 PDF icon स्थानीय न्यायिक समितिको कार्य सम्पादन नियमावली २०७६
पञ्चेश्वर गाउँपालिकाको न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७६  ७७/७८ 07/26/2020 - 08:35 PDF icon पञ्चेश्वर गाउँपालिकाको न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७६ 
खानेपानी योजना सञ्चालन तथा मर्मत सम्भार व्यवस्थापन निर्देशिका २०७६ ७७/७८ 07/25/2020 - 23:29 PDF icon खानेपानी योजना सञ्चालन तथा मर्मत सम्भार व्यवस्थापन निर्देशिका २०७६
मदिरा नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ ७७/७८ 07/25/2020 - 10:09 PDF icon मदिरा नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५
दलित सम्बन्धि कार्यबिधि. २०७६ ७७/७८ 07/25/2020 - 10:07 PDF icon दलित सम्बन्धि कार्यबिधि. २०७६

Pages