FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (Notice No. PRM/NCB/02/2079/80 र PRM/NCB/03/2079/80 )

७९/८० 02/05/2023 - 14:36

Bid Document संशोधन गरिएको सम्बन्धमा ।

७९/८० 11/07/2022 - 16:03

प्रास्ताव स्वीकृति आशयको सूचना

७८/७९ 12/15/2021 - 08:38

असिस्टेन्ट सव-इन्जिनिय करार सेवामा पदपूर्ति गर्नुपर्ने सूचना ।

७८/७९ 11/01/2021 - 11:17

बालुवा संकल सम्बन्धि तेस्रो पटक बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

७८/७९ 11/01/2021 - 11:10

बालुवा संकल सम्बन्धि दोस्रो पटक बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

७८/७९ 10/27/2021 - 16:13

बालुवा संकल सम्बन्धि बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

७८/७९ 08/15/2021 - 12:25

बोल पत्र स्वीकृति आशयको सूचना ।

७७/७८ 07/06/2021 - 10:20

बोलपत्र सच्याइएको सम्बन्धमा ।

७७/७८ 07/01/2021 - 11:43

Invitation for Sealed Quotation

७७/७८ 06/28/2021 - 14:35

Pages