FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

दररेट र स्पेसिफिकेसन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

८०/८१ 12/24/2023 - 16:38 PDF icon CamScanner 12-24-2023 16.14.pdf

आन्तरिक आय संकलनका लागि घाट तारउतारको बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना

८०/८१ 08/17/2023 - 16:31

बोलपत्र/दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

८०/८१ 08/17/2023 - 16:17

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (Notice No. PRM/NCB/02/2079/80 र PRM/NCB/03/2079/80 )

७९/८० 02/05/2023 - 14:36

Bid Document संशोधन गरिएको सम्बन्धमा ।

७९/८० 11/07/2022 - 16:03

प्रास्ताव स्वीकृति आशयको सूचना

७८/७९ 12/15/2021 - 08:38

असिस्टेन्ट सव-इन्जिनिय करार सेवामा पदपूर्ति गर्नुपर्ने सूचना ।

७८/७९ 11/01/2021 - 11:17

बालुवा संकल सम्बन्धि तेस्रो पटक बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

७८/७९ 11/01/2021 - 11:10

बालुवा संकल सम्बन्धि दोस्रो पटक बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

७८/७९ 10/27/2021 - 16:13

बालुवा संकल सम्बन्धि बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

७८/७९ 08/15/2021 - 12:25

Pages