FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Re-Invitation for Sealed Quotation Medicine

७७/७८ 12/31/2020 - 13:18

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत आशयको सूचना २०७७।०९।०६

७७/७८ 12/21/2020 - 10:41

सिलबन्दी प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (औषधी खरिदको लागी) २०७७।९।१

७७/७८ 12/16/2020 - 12:37

सिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृति आशयको सूचना २०७७।०८।२९

७७/७८ 12/14/2020 - 10:45

Invitation for Sealed Quotation 2077-8-21

७७/७८ 12/06/2020 - 11:48

Invitation for Sealed Quotation in Pancheshwor Rural Municipality

७७/७८ 11/30/2020 - 18:00

Invitation for Bids

७६/७७ 04/09/2020 - 19:21 PDF icon Invitation for BIDS, PDF icon 2076-12-24 NEWS Paper Notice

Invitation for BIDS (Tichaura to Gaupalika Road Construction)

७६/७७ 03/13/2020 - 14:48 PDF icon Invitation for BIDS (Tichaura to Gaupalika Road Construction)

Invitation for BIDS and SBD Book

७६/७७ 12/27/2019 - 11:50 PDF icon Invitation For Bridge Bids 2076-077, PDF icon Standerd Bidding Document

बालुवा संकलनको बोलपत्र आह्वान गरिएको सूचना(आ.व. २०७६०७७)

७६/७७ 06/27/2019 - 11:57 PDF icon बालुवा संकलनको बोलपत्र आह्वान गरिएको सूचना(आ.व. २०७६०७७)

Pages