FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ को आर्थिक ऐन

८०/८१ 01/24/2024 - 11:22 PDF icon आर्थिक ऐन २०८०.pdf

आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ को बिनियोजन ऐन

८०/८१ 07/24/2023 - 12:18 PDF icon बिनियोजन एन.pdf

आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ को रातो किताब

८०/८१ 07/24/2023 - 12:14 PDF icon बजेट किताब.pdf

आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ को बार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट

८०/८१ 07/24/2023 - 12:12 PDF icon आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ को बार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट

बार्षिक बजेट किताब

७९/८० 07/17/2022 - 17:25 PDF icon बार्षिक बजेट २०७९।०८०.pdf

निति तथा कार्यक्रम

७९/८० 07/17/2022 - 17:19 PDF icon निति तथा कार्यक्रम २०७९।८०.pdf

आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ को बार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट

७८/७९ 07/01/2022 - 16:32 PDF icon आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ को बार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट

आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को बजेट तथा कार्यक्रम

७७/७८ 07/13/2020 - 12:23 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को बजेट तथा कार्यक्रम.pdf

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ काे बजेट तथा कार्यक्रम

७६/७७ 07/16/2019 - 22:29 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ काे बजेट तथा कार्यक्रम

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ काे बजेट तथा कार्यक्रम

७५/७६ 07/10/2018 - 23:01 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ काे बजेट तथा कार्यक्रम

Pages