FAQs Complain Problems

८०/८१

स्थानीय पाठ्‍यक्रम २०८०

दस्तावेज: 

आ.व.२०७९।०८० को सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना ।

चिउरी उद्योग प्रवर्द्धन अनुदानका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

प्रस्ताव आवाह्न सम्बन्धि सूचना ।

प्रस्तावन आह्वाहन सम्बन्धि सूचना ।