FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

परीक्षा मिति तोकेको सम्बन्धमा । कृषि , पशु सेवा प्राविधिक र कार्यालय सहयोगी

परीक्षा मिति तोकेको सम्बन्धमा ।  

कृषि प्राविधिक, पशु सेवा प्राविधिक र कार्यालय सहयोगी २०७७।०९।१९

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत आशयको सूचना २०७७।०९।०६

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत आशयको सूचना २०७७।०९।०६ कम्प्युटर, प्रिन्टर, इ-हाजीर सम्बन्धी 

Pages