FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

स्थानीय पाठ्‍यक्रम २०८०

दस्तावेज: 

आ.व.२०७९।०८० को सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना ।

आ.व. २०७९।०८० मा हुने खरिद कार्यमा सहभागी हुन सुचिकृत हुने सूचना ।

बार्षिक बजेट किताब

हे.अ.,अ.हे.ब. र ल्याब असिस्टेन्टको लिखित परीक्षा संचालन हुने सम्बन्धि सूचना ।