FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

आ.व. २०७९।०८० मा हुने खरिद कार्यमा सहभागी हुन सुचिकृत हुने सूचना ।

बार्षिक बजेट किताब

हे.अ.,अ.हे.ब. र ल्याब असिस्टेन्टको लिखित परीक्षा संचालन हुने सम्बन्धि सूचना ।

कर्मचारीहरुको हाजिरको प्रतिलिपि र राजस्व भौचर बुझाउने बारे ।

उपस्थित भईदिने बारे।