FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत आशयको सूचना ।

कार्यालय सहयोगीहरुको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

सुपरिवेक्षक र गणक पदको लागी पाठ्यक्रम

२०७७।०९।२६ गते लिएको कृषि प्राविधिक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनका लागि कार्यालय सहयोगी करारमा पदपूर्ती गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनका लागि कार्यालय सहयोगी करारमा पदपूर्ती गर्ने सम्बन्धी सूचना ।