FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

असिस्टेन्ट सव-इन्जिनिय करार सेवामा पदपूर्ति गर्नुपर्ने सूचना ।

बालुवा संकल सम्बन्धि तेस्रो पटक बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

बालुवा संकल सम्बन्धि दोस्रो पटक बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

बालुवा संकल सम्बन्धि बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

बोल पत्र स्वीकृति आशयको सूचना ।