FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत आशयको सूचना ।

Re-Invitation for Sealed Quotation Medicine

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत आशयको सूचना २०७७।०९।०६

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत आशयको सूचना २०७७।०९।०६ कम्प्युटर, प्रिन्टर, इ-हाजीर सम्बन्धी 

सिलबन्दी प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (औषधी खरिदको लागी) २०७७।९।१

Invitation for Sealed Quotation

 

Name of the Office: Pancheshwor Rural Municipality, Aamchaura, Baitadi

Address of the Office: Aamchaura, Baitadi

सिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृति आशयको सूचना २०७७।०८।२९