FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

समुदाय स्वास्थ्य प्राप्ताङ्क बोर्ड सहित साथ विधी बारे स्वास्थ्यकर्मीहरु एंव स्वयंसेविकालाई अभिमुखिकरण

एकृकित पोषण योजना कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाका स्वास्थ्यकर्मी तथा महिला स्वयंसेविकाहरुलाई स्वास्थ्य संस्था स्तरमा समुदाय स्वास्थ्य प्राप्ताङ्क बोर्ड र गुणस्तरीय स्वास्थ्य ÷पोषणका लागि आफ्नै पहल (साथ) विधिको प्रक्रिया तथा फाइदाको बारेमा अभिमुखिकरण र कार्यान्वयनका विषयमा कार्यक्रम

लेखा परिक्षण सम्बन्धि

लेखा परिक्षण  सम्बन्धि

कृषि समूह दर्ता तथा नविकरण

कृषि समूह दर्ता तथा नविकरण

वजार अनुगमन गर्ने वारे

श्री वडा कार्यालयहरु सबै

पञ्चेश्वर गा.पा., बैतडी

सूचना : मुल्य सुचि

सूचना मुल्य सुचि

Pages