FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

उपभोक्ता समिति गठन गरी पठाई दिने बारे

उपभोक्ता समिति गठन गरी पठाई दिने बारे

दस्तावेज: 

बिवरण पठाउने सम्बन्धमा

बिवरण पठाउने सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

व्यक्तिगत घटना दर्ता को प्रतिवेदन पठाउने बारे

श्री सबै वडा कार्यालयहरु

पञ्चेश्वर गा.पा., बैतडी

विषय: व्यक्तिगत घटना दर्ता को प्रतिवेदन पठाउने बारे।

Pages